TOUK

 

MATPROJEKT I LAOS

Ordet TOUK är laotiska och betyder "att fyllas” och är även det namn som den ideella föreningen TOUK – för Livet! (fritt översatt "Att fyllas med liv") tagit, efter ett nödrop om hjälp från människor i utsatthet i Laos och Sydostasien. Föreningen ”TOUK – för Livet!” bildades så sent som den 11 juli 2020 av ett femtontal personer i Laos som berördes av nöden. Föreningens ledord i deras arbete med barnen/ungdomarna är förlåtelse, omsorg, frid, godhet, ödmjukhet, tillit, upprättelse och livsmod. Man vill också genom sitt arbete bidra med att ge barnen en helhetssyn på livet, med värdeord som respekt, samarbete, ärlighet och uppriktighet.

 

Verksamheten handlar främst om att etablera familjehem åt ensamma unga flickor och pojkar, samt att hjälpa dem med familjeböcker. Familjeböcker är ett viktigt intyg som i praktiken innebär ett offentligt erkännande, för att klassas som nationella medborgare. Med detta följer också rätten att få gå i skolan och få ta del av medborgerliga rättigheter som de flesta länder annars vanligtvis erbjuder. Man bidrar på så sätt till att ge barnen ett harmoniskt och bättre liv, att få äta näringsrik mat, få utbildning och att utvecklas. Föreningen ”TOUK – för Livet!” gör skillnad, inte minst för unga, oavsett könstillhörighet. Som man dessutom säger - Man är inte starkare än sin svagaste länk, och föreningen har därför kunniga och erfarna medarbetare på plats i Sydostasien, men behöver även ditt stöd här i Sverige.
Varje bidrag från dig gör skillnad!

Därför har jag valt att ingå ett samarbete med den ideella föreningen "TOUK -för livet!" genom att berätta om deras arbete, och även genom att be om din hjälp med att hjälpa dom, genom ett möjligt, men otroligt värdefullt bidrag! Jag kommer längre fram i projektet dessutom även att fysiskt deltaga på plats, där jag kommer att dela med mig utav min kunskap som kock och kostrådgivare. Att då lära ut värdet av det man stoppar i sig, och hur stor betydelse det verkligen har för ens välbefinnande, samt hur man kan ta tillvara på deras begränsade utbud utav mat på bästa sätt!

Med detta sagt så kommer jag i samband med ett köp utav min bok, även att erbjuda dig en valfri möjlighet till att bidra med 50 kr till projektet. Och som tack för det så skulle jag gärna vilja signera din bok innan denna skickas ut. Inte för att min signatur är utav något värde, men för det är det minsta jag kan göra som en tacksam symbolisk gest, och för att du ska bli påmind om din gåva!

För att visa ditt stöd så är det enda som du behöver göra att Swisha 50 kr till 123 687 3822. Skriv gärna även ditt order nummer på din beställning i samband med detta, för att jag ska kunna leta upp denna - om man önskar få den signerad så att säga. Mer info kommer att komma om projektet här på min hemsida, och ni kommer längre fram att få följa med och se vad det är som just ditt bidrag går till!